rejestracja spk
Udostępniane dane są chronione w pełni zgodne z Ustawą o ochronie danych osobowych. Szkolny Portal Konkursowy (z siedzibą w Nowym Targu, Plac Słowackiego 14 - Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki) jest Administratorem bazy danych osobowych. Udostępniający ma prawo do wglądu, zmiany i usunięcia danych osobowych z bazy Szkolnego Portalu Konkursowego.

Oświadczenie:
  • Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o przysługujących mi prawach i wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkolny Portal Konkursowy.
  • Oświadczam, że dostarczono mi regulamin i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
  • Oświadczam, że jestem nauczycielem (opiekunem) uczniów ze szkoły, którą reprezentuję. Uczniowie nie mogą samodzielnie przeprowadzać procesu rejestracji - ich reprezentantem jest nauczyciel (opiekun), który po prawidłowo przeprowadzonej rejestracji otrzymuje dostęp do swojego konta i może rejestrować uczestników (uczniów) do wybranego konkursu.

Informacje o użytkowniku SPK (nauczycielu)
Imię i nazwisko:*
Użytkownik:
(nazwa jednoczłonowa)*
Hasło:*
Adres e-mail:*
Telefon kontaktowy:
Informacje o zgłaszanej szkole
Szkoła:*
Nazwa:*
Adres:*
Telefon:
Adres e-mail:
Strona internetowa:
Informacje na e-mail o nowościach na stronie.
Ochrona danych osobowych.